3388 Poroszló, Kossuth u. 41.
Centrálne telefónne číslo: +36-36/553-033; +36/36-553-074

 

Poroszló

 

"Ostrov ekoturizmu v Maďarsku" - Jazero Tisa sa obohatí o atrakciu, ktorá je v plnom súlade s jeho významom. Ekocentrum, ktoré môžeme považovať aj za návštevnícke centrum Jazera Tisa, na 4 podlažiach a 3900 m2 predstavuje doteraz skryté prírodné hodnoty Jazera Tisa a údolia Tisy.

Predstavujeme sa

Ekocentrum je návštevníckym a vzdelávacím centrom, ktoré zoskupuje a sprostredkúva svojim návštevníkom prírodné hodnoty Jazera Tisa a údolia Tisy, pričom predstavuje živú prírodu druhého najväčšieho jazera v Maďarsku. Štvorpodlažné návštevnícke centrum očakáva záujemcov na 2.600m2, jeho stále výstavy, premietacia miestnosť  vybavená technikou 3D a obrovské, 735.000 litrové sladkovodné akvárium ponúkajú skutočný prírodný zážitok.

Klikní na obrázek a video ti zacne hrat

V jeho ponuke sa popri cestovnom ruchu kladie veľký dôraz aj na vzdelávanie. Pri dopĺňaní učebnej látky základných a stredných škôl z predmetu biológia prostredníctvom praktickej výučby môžu mať určujúcu úlohu prehliadka výstav Ekocentra a účasť na organizovaných programoch, pričom môže poskytovať významnú pomoc aj pre poslucháčov vysokých škôl.

V hlavnej budove ponúkajú možnosť pre organizovanie vedeckých prednášok a podujatí v moderne zariadenej konferenčnej miestnosti pre 100 osôb.

Ekocentrum bude v budúcnosti spĺňať aj regionálne funkcie, podľa plánov tu bude mať miesto vysunuté pracovisko vodnej polície, pričom veža budovy bude slúžiť na umiestnenie výstražného systému pre Jazero Tisa.

 

 

 Videó